PG HIGHER SPECIALITY : 2017

S.NO NAME
Mch.Urology
1. Dr.Y.Yuvaraju
2. Dr.M.Tamil Muthu
3. Dr.K.Arun
4. Dr.Pritam Pritish Patnair
5. Dr.Umrao Singh
Mch.Plastic Surgery
6. Dr.Sri Lakshmi.M.Rao
7. Dr.K.Anbarasan
8. Dr.Raghuram Menon
9. Dr.C.S.Ezhilavan
10. Dr.M.Medhun Kumar
MGE
11. Dr.Monali.D.Nistane
12. Dr.C.Vinay
13 Dr.Jacob Joseph
14. Dr.Amiya Ranjan
SGE
15. Dr.H.Sakthivel
16. Dr.Sachanandani Kanchan Ashok
D.M.Nephrology
17 Dr.T.Yashwanth Raj
18. Dr.R.Vairakkani
19. Dr.T.S.Harshavardhan
DM. Cardiology
20. Dr.R.Sooraj Menon
21. Dr.R.Sayee Vengatesh
22. Dr.S.Murugarajan
23. Dr.R.Devan
DM.Neurology
24. Dr.Bondada Rama Abhishek
25. Dr.Chadalavada Kranthi Mohan
Mch. Vascular Surgery
26. Dr.Gadhavi Rishabh Hasmukhbai
27. Dr.Karthick
Mch.Neuro Surgery
28. Dr.Patil Dhiraj Sunil