PG DIPLOMA : 2016

S.NO NAME
DA
1. Dr. DESIKA PRIYADARSHINI T
2. Dr. VIJI .V
3. Dr.S.Udhaya Kumaran
4. Dr.Muthu Selvi
5. Dr.Chinni Gayathri.S
6. Dr.S.Ajay Mithra
7. Dr.M.Savitha
8. Dr.S.Sanjana
9. Dr.R.Vivek
10. Dr.G.Thirumal
11. Dr.N.Induja
12. Dr.C.Ganga
DCH
13. Dr. SWATHI .M
14. Dr. RAJASEKAR .M
15. Dr. UMA . P
16. Dr.M.Purushothoman
17. Dr.A.Arunachalam
18. Dr.T.Santhiya
19. Dr.J.Kumar Niraj
20. Dr.Sutaria Utpal Vinodh Kumar
21. Dr.M.Manju
22. Dr.Uday Srinivas
23. Dr.Swatigupta
24. Dr.Praveen Karthikeyan
D.G.O
25. Dr. KANIMOZHI .D
26. Dr. SARANYA .M. G
27. Dr.Akshaya . A.V.K.
28. Dr.G.Ramya
29. Dr.M.Joshna
30. Dr.E.Vasanthi
31. Dr.R.Vidhyalakshmi
32. Dr.R.Swathika
33. Dr.V.G.Sriradhu
34. Dr.P.Mehala
35. Dr.Radha Annamalai
36. Dr.R.Vijayalakshmi
DCP
37. Dr.A.Waheetha Begum
38. Dr.S.Sudha
39. Dr.M.Ambica
40. Dr.M.Preethi
DLO.
41. Dr.A.Mekala Devi
42. Dr.P.B.Janakiraman
DO
43. Dr.Radhakrishnan
44. Dr.S.R.Shree Ram Sankar
DMRD
45. Dr.Alchaya Elangovan
46. Dr.A.Suja Rajan
47. Dr. SHANUKA .P
48. Dr.N.Felcy Melba
D.Ortho
49. Dr.K.R.Aandand
50. Dr. SUNDAR KANGEYAN .S
51. Dr.A.V.Giridharan
52. Dr.G.Sri Balajee