PG HIGHER SPECIALITY : 2016

S.NO NAME
Mch.Urology
1. Dr.Suryakant Kumar
2. Dr.R.Nandha Kumar
3. Dr.S.A.K.Mohamed Noohu Bariz
4. Dr.Anand Krishnamoorthy
5. Dr.V.Ravi
Mch.Plastic Surgery
6. Dr.C.Abiramie
7. Dr.D.Balaji
8. Dr.Arun Prasath
9. Dr.N.Shalini
10. Dr.K.Murali
MGE
11. Dr.R.Rughwani Hardik
12. Dr.Gosavi Devan Shrikant
SGE
13. Dr.C.Ramamurthy
14. Dr.A.Raj Kumar
D.M.Nephrology
15. Dr.B.Karthikeyan
16. Dr.S.Murugesh Anand
17. Dr.C.Gowthaman
DM. Cardiology
18. Dr.G.Ranganathan
19. Dr.J.Sudha Mallika
DM.Neurology
20. Dr.M.Sathish Kumar
21. Dr.S.Vishnu Prasad
22. Dr.S.Mohanakkannan
Mch. Vascular Surgery
23. Dr.M.Prabhakaran
24. Dr.D.Saravanan